Verksamhetsstopp på nytt

Knappt två dagar innan det nya publiktaket på 300 personer skulle börja gälla meddelade Västra Götalandsregionen att nya, striktare, lokala restriktioner införs. Vi har full förståelse för att det är helt nödvändigt, men då det innebär att vi inte får öppna upp och genomföra konserterna vi planerat hålla de kommande veckorna är vi såklart väldigt besvikna.

De nya restriktionerna innebär också att Örgryte pastorat har beslutat att ställa in all verksamhet förutom gudstjänster fram till den 19 november, så utöver att vi inte får framträda inför publik kommer vi inte heller kunna repetera under de kommande tre veckorna.

Läs mer här: https://www.svenskakyrkan.se/orgryte/nyheter/orgryte-pastorat-om-coronaviruset